© Patrik Čaky, Portfolio Website of my Works, Ideas & Insights in Graphic Design

patrikcaky logo // štúdio vizuálnej komunikácie

Patrik Čaky // design vizuálnej komunikácie

Značky

nikdy

nezomrú.

patrikcaky/Ukážka úspešne zrealizovaného projektu, patrikcaky© studio

Kombinácia designu & vizuálnych pravidiel vytvára vizuálnu komunikáciu.

Patrik Čaky, visual communication // Slovakia
© designer, creator, inventor

Patrik Čaky, Design, Visual Communication // Slovakia © designer, creator, inventor

Viac úspešných kombinácií
designu & vizuálnych pravidiel,
ktoré vytvorili vizuálnu komunikáciu.

Máte nápad?

Zadania a otázky
v designe proste milujem.
Máte nápad na spoluprácu
alebo zadanie? Váš email
si potešením prečítam.

patrikcaky© design
Design vizuálnej komunikácie
Pracujem v Bratislave, Slovensko
design@patrikcaky.sk

personal email contact

design@patrikcaky.sk