© Patrik Čaky, Portfolio Website of my Works, Ideas & Insights in Graphic Design

patrikcaky logo // štúdio vizuálnej komunikácie

Patrik Čaky // design vizuálnej komunikácie

DESIGN je titul úvodnej webovej stránky značky patrikcaky© design

Ponuka služieb používaných pri designe značky.

Grafické služby pre nové značky

service new znacka
service new identita
service new identita+vystup

Cenotvorba mojej práce je vždy odvodená od zadania, potrieb značky a nastavenia spolupráce.

Grafické služby pre existujúce značky

service exist audit
service exist redesign uprava
service exist redesign zmena

Cenotvorba mojej práce je vždy odvodená od zadania, potrieb značky a nastavenia spolupráce.

Grafické služby

service touchpoint
service webdesign
service product design
service merchandise

Cenotvorba mojej práce je vždy odvodená od zadania, potrieb značky a nastavenia spolupráce.

Proces služieb používaných pri designe značky.

Značka

Logo
Symbol / Icon
Farebnosť
Logo Manual

1. Značka

Vytvorenie značky opisuje proces tvorby loga, symbolu a nastavenie farebnosti loga. Finálnym výstupom je Logo Manual, súbor vizuálnych nastavení & pravidiel, ktorého účelom je definovať a usmerniť použitie symbolov značky.

2. Identita

Design vizuálnej identity opisuje proces návrhu novej alebo úpravu existujúcej vizuálnej komunikácie značky. Finálnym výstupom je Design Manual, súbor vizuálnych nastavení & pravidiel, ktorých účelom je definovať a usmerniť vizuálnu komunikáciu značky.

Identita

Logo
Symbol / Icon
Farebná paleta
Typografia
Visual Style
Social Media
Aplikácie
Design Manual

3. TOUCHPOINTS

Proces tvorby online / offline výstupov & aplikácií značky, ktoré zvyšujú poznateľnosť, angažovanosť a zapamätateľnosť vizuálnej komunikácie značky.

4. WEB DESIGN

Webový design opisuje proces návrhu & prototypu novej alebo úpravu existujúcej webovej stránky.

TOUCHPOINTS

Design
Mockup
Export

WEB DESIGN

Design
UI Kit
Prototyp
Export

PRODUCT DESIGN

Design
Mockup
Prototyp
Export

MERCHANDISE

Design
Mockup
Export

5. PRODUCT DESIGN

Produktový design opisuje proces návrhu novej alebo úpravu existujúcej vizuálnej komunikácie produktu (etiketa, balenie, krabica).

6. MERCHANDISE

Proces tvorby kolekcie výstupov, ktoré zvyšujú poznateľnosť a zapamätateľnosť vizuálnej komunikácie značky.

Vizuálna komunikácia v postupe tvorby značky.

Značka

Logo

Symbol / Icon

Farebnosť

Logo Manual

Farebná paleta

Brand (primary)

Product / Website (Secondary)

Typografia

Primary

Running Text

Visual Style

Pattern

Komponent

Composition

Social Media

Examples

Templates

Aplikácie

Online

Offline

Design Manual

Touchpoints

Online

Offline

Web Design

Landing

Website

Product Design

Label Design

Package Design

Merchandise

Textile Design

Object Design

Máte nápad?

Zadania a otázky
v designe proste milujem.
Máte nápad na spoluprácu
alebo zadanie? Váš email
si potešením prečítam.

patrikcaky© design
Design vizuálnej komunikácie
Pracujem v Bratislave, Slovensko
design@patrikcaky.sk

personal email contact

design@patrikcaky.sk