© Patrik Čaky, Portfolio Website of my Works, Ideas & Insights in Graphic Design

patrikcaky logo // štúdio vizuálnej komunikácie

Patrik Čaky // design vizuálnej komunikácie

DICTIONARY je titul podstránky slovníka značky patrikcaky© designer

Zoznam slov & výrazov používaných pri designe.