© Patrik Čaky, Portfolio Website of my Works, Ideas & Insights in Graphic Design

patrikcaky logo // štúdio vizuálnej komunikácie

Patrik Čaky // design vizuálnej komunikácie

BarbErik/Barber Erik Bartovič

Od prvého strihu až po dlhoročnú spoluprácu. Kombináciou ostrihaním písmena B na E & barber/hiphop kultúry vznikla nová značka pre Erika Bartoviča, holiča s pôsobením v Bratislave.

From the first cut to long-term cooperation. The combination of cutting the letter B to E & barber/hiphop culture created a new brand for Erik Bartovič, a barber based in Bratislava.

#design #patrikcaky #barber #logo #identity

Autor designu

patrikcaky© design
Design vizuálnej komunikácie
Pracujem v Bratislave, Slovensko
design@patrikcaky.sk