© Patrik Čaky, Portfolio Website of my Works, Ideas & Insights in Graphic Design

patrikcaky logo // štúdio vizuálnej komunikácie

Patrik Čaky // design vizuálnej komunikácie

RS LEASE

Design značky lízingovej spoločnosti RS LEASE, ktorá prenajíma rušne na Slovensku a v Českej republike. Vytvoril som písmo “Rolling Stock Regular”, ktorého typeface je dizajnovaný špecifickým charakterom, ktorý bol inšpirovaný vlakovou prepravou. Unikátnosť písma prináša značke a lepšiu poznateľnosť na trhu.

Brand design of the leasing company RS LEASE, which leases locomotives in Slovakia and the Czech Republic. I created the font „Rolling Stock Regular“, whose typeface is designed with a specific character that was inspired by train transportation. The uniqueness of the font brings the brand and better recognition on the market.

#design #patrikcaky #rslease #train #logo #identity
Marketinger

Autor designu

patrikcaky© design
Design vizuálnej komunikácie
Pracujem v Bratislave, Slovensko
design@patrikcaky.sk