© Patrik Čaky, Portfolio Website of my Works, Ideas & Insights in Graphic Design

patrikcaky logo // štúdio vizuálnej komunikácie

Patrik Čaky // design vizuálnej komunikácie

YMYW/Your Mind Your World

Módna značka fiber-optic oblečenia YMYW z Las Vegas v USA bola vytvorená kombináciou jednoduchej rotácie a digitálného štýlu, ktorá reprezentuje produkty a ideu značky YMYW, Your Mind X Your World.

The fiber-optic clothing brand YMYW from Las Vegas, USA, was created by a combination of simple rotation and digital style, which represents YMYW’s products and brand idea, Your Mind X Your World.

#design #patrikcaky #ymyw #yourmindyourworld #logo #identity

Let me know if you like it! 

More Design