© Patrik Čaky, Portfolio Website of my Works, Ideas & Insights in Graphic Design

patrikcaky logo // štúdio vizuálnej komunikácie

Patrik Čaky // design vizuálnej komunikácie

APPONIO

Design značky pre rezervačný a prezentačný nástroj APPONIO, ktorý užitočne pomáha podnikaniu a službám s rezerváciou zákazníkov a prezentáciou svojich služieb na jednom mieste.

Idea transformácie offline rezervácie na digitálny booking bola inšpirácia pre tvorbu designu značky. Kombináciou stuhy zo zápisnej knihy a symbolu dokončenia / potvrdenia (fajky) vznikol symbol značky APPONIO.

Symbol sme postavili na piedestál, a tak vznikla iniciála A. Následne som vytvoril aj ostatné písmená a vzniklo logo značky APPONIO.

Brand design for the booking and presentation tool APPONIO, which usefully helps businesses and services with customer reservations and presentation of their services in one place.

The idea of transforming an offline reservation into a digital booking was the inspiration for creating the brand’s design. The combination of the ribbon from the record book and the completion / confirmation symbol (check mark) created the APPONIO brand symbol.

We put the symbol on a pedestal and that’s how the initial A was created. Subsequently, I also created the other letters and the APPONIO brand logo was created.

#design #patrikcaky #logo #identity

Autor designu

patrikcaky© design
Design vizuálnej komunikácie
Pracujem v Bratislave, Slovensko
design@patrikcaky.sk

More Design