Patrik Čaky // Logo – Design – Identity

maroŠesták

Visual Identity 4 Visual Artist.

Personal branding pre vizuálneho umelca Maroša Šestáka, ktorému som vytvoril značku a nastavil vizuálnu identitu. Idea identity vznikla z mena a práce umelca. Spojením opakujúceho sa písmena Š, ktoré je na konci mena a začiatku priezviska, vznikol symbol “Double Š”.

Kombináciou sansového (digital) a gotického (artist) písma vzniklo logo značky maroŠeták. Ako bonus som otočením spodného Š o 90 stupňov vytvoril symbol kamery.

Visual Identity 4 Visual Artist.

Personal branding for visual artist Maroš Šesták, for whom I created a brand and set a visual identity. The idea of identity arose from the name and work of the artist. The symbol „Double Š“ was created by combining the repeating letter Š, which is at the end of the name and the beginning of the surname.

The maroŠeták brand logo was created by combining Sans (digital) and Gothic (artist) fonts. As a bonus, I rotated the bottom Š by 90 degrees to create a camera symbol.

#design #patrikcaky #logo #identity

Autor designu

patrikcaky© design
Design vizuálnej komunikácie
Pracujem v Bratislave, Slovensko
design@patrikcaky.sk