© Patrik Čaky, Portfolio Website of my Works, Ideas & Insights in Graphic Design

patrikcaky logo // štúdio vizuálnej komunikácie

Patrik Čaky // design vizuálnej komunikácie

DARGAJ WOOD

Pod značkou DARGAJ WOOD vzniká nábytok vysokej kvality materiálom a spracovaním. Pri tvorbe symbolu značky som čerpal inšpiráciu v stodole plnej dreva vyššieho ako som ja sám.

Letokruhy sa stali ideou symbolu, ktoré som doplnil o inciálu (písmeno) D ako referenciu na slová DARGAJ, DESIGN a WOOD. K symbolu som doplnil kruhovo usporiadanú typografiu BC Novatica, ktorá v kombinácii s čiernobielou paletou a technickými linkami vytvára vizuálnu identitu značky DARGAJ WOOD.

Under the DARGAJ WOOD brand, furniture of high quality material and processing is created. When creating the brand symbol, I drew inspiration from a barn full of wood taller than myself.

The tree rings became the idea of the symbol, which I completed with the initial (letter) D as a reference to the words DARGAJ, DESIGN and WOOD. I added to the symbol the circular BC Novatica typography, which in combination with the black and white palette and technical lines creates the visual identity of the DARGAJ WOOD brand.

#design #patrikcaky #logo #identity

Autor designu

patrikcaky© design
Design vizuálnej komunikácie
Pracujem v Bratislave, Slovensko
design@patrikcaky.sk

More Design