© Patrik Čaky, Portfolio Website of my Works, Ideas & Insights in Graphic Design

patrikcaky logo // štúdio vizuálnej komunikácie

Patrik Čaky // design vizuálnej komunikácie

Bočková

Design značky Účtovníctvo Danka Bočková bol unikátny proces, ktorý vznikol z jednej sponky.

Pri rozprávaní o novej značke som sedel v kancelárii a ohýbal som spinku v mojej ruke. Po čase ohýbania zo spinky vzniklo písmeno B, iniciála, ktorá sa stala symbolom kancelárie Účtovníctvo Bočková.

Decentná farebná paleta, serifové písmo a pattern, pripomínajúci čalúnenie doplnili do identity štýl komunikácie, ktorý je charakteristický a unikátny.

The design of the Účtovníctvo Danka Bočková brand was a unique process that arose from a single paper clip.

I was sitting in the office bending a paper clip in my hand while talking about the new brand. After a time of bending, the letter B was formed from the paper clip, an initial that became the symbol of the office Účtovníctvo Bočková.

Subtle color palette, serif font and pattern reminiscent of upholstery added to the identity a style of communication that is characteristic and unique.

#design #patrikcaky #logo #identity

Autor designu

patrikcaky© design
Design vizuálnej komunikácie
Pracujem v Bratislave, Slovensko
design@patrikcaky.sk

More Design