© Patrik Čaky, Portfolio Website of my Works, Ideas & Insights in Graphic Design

patrikcaky logo // štúdio vizuálnej komunikácie

Patrik Čaky // design vizuálnej komunikácie

Event Advisor Web Design

Design webovej stránky pre eventového poradcu Milana Kováčika. Nosnou myšlienkou pri tvorbe designu stránky bol folder, zakladač informácií, skúseností a kontaktov.

Ideu zakladača som zapracoval do štruktúry, rozloženia a designu web stránky.

Design sa vizuálne doplnil o kombinovanú, expresívnu typografiu a gradientové pozadie, ktoré vytvárajú celkový imidž webovej stránky.

Website design for event consultant Milan Kováčik. The main idea in creating the design of the website was a folder, a binder of information, experiences and contacts.

I incorporated the binder idea into the structure, layout and design of the website.

The design was visually complemented by a combined, expressive typography and a gradient background, which create the overall image of the website.

#design #patrikcaky #logo #identity

Autor designu

patrikcaky© design
Design vizuálnej komunikácie
Pracujem v Bratislave, Slovensko
design@patrikcaky.sk

More Design