© Patrik Čaky, Portfolio Website of my Works, Ideas & Insights in Graphic Design

patrikcaky logo // štúdio vizuálnej komunikácie

Patrik Čaky // design vizuálnej komunikácie

Package Collection Vesantech

Obalový design pre Lipozomálne vitamíny od značky Vesantech, pre ktoré som vytvoril variabilný package design, ktorý dokáže odprezentovať nové produkty a balenia značky Vesantech.

Inšpirácia a nápad pri tvorbe obalov vychádza z prvkov a symbolov vizuálnej identity samotnej značky.

Packaging design for Liposomal vitamins from the Vesantech brand, for which I created a variable package design that can present new products and packages of the Vesantech brand.

The inspiration and idea for creating packaging comes from the elements and symbols of the visual identity of the brand itself.

#design #patrikcaky #logo #identity

Autor designu

patrikcaky© design
Design vizuálnej komunikácie
Pracujem v Bratislave, Slovensko
design@patrikcaky.sk

More Design