© Patrik Čaky, Portfolio Website of my Works, Ideas & Insights in Graphic Design

patrikcaky logo // štúdio vizuálnej komunikácie

Patrik Čaky // design vizuálnej komunikácie

KRAVA&Company

Nový design značky KRAVA&Company vznikol zjednotením vizuálnej komunikácie, ktorá dokáže zlepšiť poznateľnosť a komunikáciu značky / produktov. Prakticky a vizuálne oddeľuje komunikáciu výrobcu a produktov, čo je základ pre vznik ďalších nových subbrandov a produktov.

Vizuálny štýl opisuje prirodzené postupy a guráž značky. Základom sa stala výrazná kopýtková typografia a tradičný tvar farmárskej ceduľky, ktorý tvorí logo značky. S tým sa flexibilne pracuje naprieč celou komunikaciou značky a produktov.

The new design of the KRAVA&Company brand was created by unifying visual communication, which can improve recognition, communication of the brand & products. It practically and visually separates the communication of the manufacturer and products, thereby providing the basis for the creation of other new sub-brands and products.

The visual style describes the natural processes and guts of the brand. The basis is a distinctive serif typography and the traditional shape of a farm sign, which forms the brand’s logo. This is used flexibly across all brand and product communication.

#design #patrikcaky #krava #cow #identity
Marketinger

Autor designu

patrikcaky© design
Design vizuálnej komunikácie
Pracujem v Bratislave, Slovensko
design@patrikcaky.sk