© Patrik Čaky, Portfolio Website of my Works, Ideas & Insights in Graphic Design

patrikcaky logo // štúdio vizuálnej komunikácie

Patrik Čaky // design vizuálnej komunikácie

GROTTO

Redesign značky nemusí znamenať zahodenie starého a tvorbu nového, ale aj úprava starého k lepšiemu. Základom redesignu značky GROTTO bolo zjednotenie vizuálnej komunikácie, ako aj napríklad jednotná farebnosť & tvar loga v aplikáciách. Staré logo sa doplnilo o tvar bagety, ktorá zlepšila funkčnosť a poznateľnosť značky GROTTO.

Nový design vizuálnej komunikácie značky GROTTO bol hlavne inšpirovaný hladom. Nový zig-zag tvar, ktorý je asociáciou pôžitku hladného trhania obalu definoval nielen nový symbol. Tvar trhania v kombinácii s odvážnou typografiou, opakujúcimi sa vzormi a farebnosťou produktov definovali nový základ vizuálnej identity značky GROTTO.
🥖🥪😋 Pôžitok z plnej chuti.

Vytvorenie nového designu pre obaly produktov značky GROTTO bola zábavná kreatívna spolupráca. Práve z nej vznikol vizuálny systém, ktorý dokáže zlepšiť poznateľnosť a odlíšiteľnosť produktov na trhu a medzi ľuďmi, ktorí nestíhajú život.

Brand redesign doesn’t have to mean throwing away the old and creating a new one, but also modifying the old for the better. The basis of the redesign of the GROTTO brand was the unification of visual communication, such as uniform color & shape of the logo in applications. The old logo was supplemented with the shape of a baguette, which improved the functionality and recognition of the GROTTO brand.

The new visual communication design of the GROTTO brand was mainly inspired by hunger. The new zig-zag shape, which is an association of the pleasure of tearing open the packaging, defined not only a new symbol. The tearing shape combined with bold typography, repetitive patterns and colorful products defined the new basis of GROTTO’s visual brand identity. 🥖🥪😋 

Creating a new design for GROTTO product packaging was a fun creative collaboration. It is precisely from this that a visual system was created, which can improve the recognizability and distinctiveness of products on the market and among people who can’t keep up with life.

#design #patrikcaky #grotto #productdesign #fastfood #bageta
Marketinger

Autor designu

patrikcaky© design
Design vizuálnej komunikácie
Pracujem v Bratislave, Slovensko
design@patrikcaky.sk