Patrik Čaky // Logo – Design – Identity

Vesantech

Design značky Vesantech je odkazom na vývoj lipo vitaminov a zdravý život. Symbolom zdravých vitamínov značky Vesantech sa stala iniciála V, ktorej negatívny priesor vyplnil organický tvar listu, čo je odkazom na prírodu a naše zdravie. Prírodné a olejové farby v spolupráci s charakteristickou typografiou a oragnickými tvarmi nastavili štýl komunikácie značky Vesantech.

The design of the Vesantech brand is a reference to the development of lipo vitamins and a healthy life. The symbol of Vesantech’s healthy vitamins has become the initial V, whose negative dimension filled the organic shape of the leaf, which is a reference to nature and our health. Natural and oil colors in cooperation with characteristic typography and organic shapes set the communication style of the Vesantech brand.

#design #patrikcaky #vitamin #logo #identity
Marketinger

Autor designu

patrikcaky© design
Design vizuálnej komunikácie
Pracujem v Bratislave, Slovensko
design@patrikcaky.sk