Patrik Čaky // Logo – Design – Identity

HMYZOMLSKY

HMYZOMLSKY je projekt slovenskej akadémie vied a spoločnosti Scientica s.r.o., pre ktorý som mal tú česť navrhnúť design novej značky a nastavenie vizuálnej identity.

HMYZOMLSKY je prvá farma kŕmneho hmyzu na Slovensku, ktorá dostala od veterinárov zelenú! V ich ponuke nájdete nielen živý kŕmny hmyz, ale aj kvalitné organické hnojivo z hmyzieho trusu. 

Vlnkovito usporiadané tučné písmo s obrysom tvorí hlavný symbol značky, logo. V kombinácii so zemitou farebnou paletou a tvarom pripomínajúceho červíka som vytvoril vizuálnu identitu značky HMYZOMLSKY.

HMYZOMLSKY is a project of the Slovak Academy of Sciences and the company Scientica s.r.o., for which I had the honor of designing a new brand and setting up a visual identity.

HMYZOMLSKY is the first forage insect farm in Slovakia that got the green light from veterinarians! In their product offer you will find not only live forage insects, but also high-quality organic fertilizer made from insect droppings.

A wavy, bold font with an outline forms the main symbol of the brand, the logo. In combination with an earthy color palette and a shape reminiscent of a worm, I created the visual identity of the HMYZOMLSKY brand.

#design #patrikcaky #logo #identity

Autor designu

patrikcaky© design
Design vizuálnej komunikácie
Pracujem v Bratislave, Slovensko
design@patrikcaky.sk